Bilder av en levande landsbygd

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - skapa en bild
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer
Image is not available
Jordbrukare, bidrar till mer än mat. Ett samlingsnamn för en grupp av jordbrukets bidrag till oss på jorden är ekosystemtjänster
Image is not available

Läs mer om ekosystemtjänster i faktabladet ”Matproducenter bidrar till mer än mat!”.

Förstå

• Vad är ekosystemtjänster?

• Varför är jordbrukare betydelsefulla
för att skapa ekosystemtjänster?

Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

Vilka tankar väcks hos dig av orden ”öppna landskap” och ”levande landsbygd”? Anteckna dina tankar på ett papper.

Fundera
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper

• På vilka sätt skiljer sig era listor och på vilka sätt är de lika?

Sätt er i mindre grupper och jämför era anteckningar med varandra.

Diskutera
Image is not available
Reagera - gör en bild

Tänk dig att du är en konstnär som har fått i uppdrag att förmedla information om ekosystemtjänster och värdet av dessa.

Innan du börjar arbeta kan du fundera över följande frågor:

• Vad betyder ekosystemtjänster för oss människor?

• Vilka ekosystemtjänster tycker du är viktigast?

Skapa en bild av ett landskap och placera illustrationer av tre ekosystemtjänster som svenska matproducenter är med och skapar.

Ditt arbete ska även bestå av en kort beskrivning av vad du vill förmedla i ditt landskap.

Gör en bild
Image is not available
Fördjupning
Image is not available

Presentera era verk och avsluta med att skapa en utställning i klassrummet eller bildsalen.

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!