Ekologisk mat & konsumenten

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta

• Förstå

• Reflektera

• Diskutera

• Reagera
- Ekologiskt eller konventionellt?

• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer
Image is not available
Image is not available

”Ekologisk produktion följer till viss del strängare regler än konventionell produktion och ger vanligtvis lite mindre mängd mat. Detta gör att produktionen blir dyrare och att priserna i matbutiken blir högre. Både ekologisk och konventionell produktion utvecklas hela tiden för att kunna ge oss mer mat utan att det sliter mer på miljön eller påverkar djurens och människornas hälsa negativt.”

Läs mer om ekologisk mat i faktabladet ”Så här fungerar ekologisk produktion av mat!”.

Förstå

• Hittar du några fördelar eller nackdelar med ekologisk matproduktion i faktabladet?

• Anser du att man kan påverka i frågor som miljö och hälsa genom vad man väljer att handla i butiken? Förklara.

• Vilka är de vanligaste ekologiska märkningarna du hittar på mat i butik?

Uppgifter

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

”Djur som blir sjuka i det svenska lantbruket ska behandlas, men reglerna tillåter inte förebyggande medicinering. Efter en behandling ska det alltid gå en viss tid innan produkter som kött och mjölk från djuren får bli livsmedel, det kallas för karenstid. Ekologiska lantbrukare som har djur måste ha dokumenterad kunskap om djurskydd och djurhälsa och reglerna för ekologisk produktion kräver i flera fall förlängda karenstider jämfört med konventionell produktion.”

• Har faktabladet förändrat din egen inställning till för- respektive nackdelar med konventionellt och ekologiskt lantbruk?

• Tycker du att det är värt att betala mer pengar för svenska ekologiska varor jämfört med svenska konventionella varor? Motivera.

• Hur tycker du att man ska förhålla sig till importerade ekologiska varor som kanske har fraktats lång väg?

Fundera
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper

• På vilka sätt skiljer sig era svar och på vilka sätt är de lika?

• Diskutera vilka argument ni tycker är viktigast.

• Vilka argument har med en hållbar utveckling att göra?

Sätt er i mindre grupper och jämför era anteckningar med varandra.

Diskutera
Image is not available
Reagera - Ekologiskt eller konventionellt?

Eleverna får i uppgift att hjälpa kommunen med råd om hur de ska tänka kring ekologisk mat till förskolor, skolor och annan kommunal verksamhet.

• Behövs ekologiskt lantbruk?

• På vilka sätt gynnas samhället av ekologiskt lantbruk respektive konventionellt lantbruk?

• Kan vi enbart ha ekologiskt lantbruk?

Avsluta med att grupperna presenterar för varandra.

Ekologiskt eller konventionellt?
Arbeta i grupper.
Image is not available
Fördjupning
Image is not available

Besök webbplatsen för KRAV och ta reda på mer om vad som skiljer mellan produkter med KRAV-märkning och produkter med EU-ekologisk märkning.

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!