En kampanj för köttproduktion med välmående djur

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör en kampanj
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer
Image is not available
I köttproduktionen är det viktigt att djuren mår bra. Bland annat för att kunna minska mängden antibiotika.
Image is not available

Läs mer om svensk djurhållning i faktabladet ”Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra!”.

Förstå

• Varför finns det lagar för hur våra jordbruksdjur ska skötas?

• Ge några exempel på hur svenska lagar är strängare än EU:s för skötsel av våra jordbruksdjur.

• Hur kommer det sig att Sverige av alla länder i EU har den lägsta användningen av antibiotika till våra jordbruksdjur?

Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

Tänk efter en stund varför en god djurhållning är viktigt för djuren? Gör en lista av de ord du kommer på.

Fundera
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper

• På vilka sätt skiljer sig era listor och på vilka sätt är de lika?
• Diskutera vilka idéer ni tycker är viktigast.

Sätt er i mindre grupper och jämför era listor med varandra.

Diskutera
Image is not available
Reagera - gör en kampanj

Fortsätt arbeta i grupper. Tänk er att ni jobbar på en reklambyrå och ni får ansvar för en informations­kampanj om en hållbar köttproduktion.

På en reklam byrå inleder man ofta ett projekt med arbeta i grupper för att brainstorma och utveckla idéer. Exempelvis kan man diskutera val av bilder, färger och budskap.

Er kampanj ska bestå av en kort beskrivning av vad ni vill förmedla och några skisser på hur er kampanj kan se ut.

Titta på filmen ”I grisstallet” och läs i faktabladet ”Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra!”.

Använd era kunskaper till en kampanj som beskriver hur jordbrukare ska:
• sköta om sina djur.
• förebygga smittor.
• använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt.

Gör en kampanj
Image is not available
Image is not available
Fördjupning
Image is not available

Presentera era kampanjer och avsluta med att ställa ut dem på väggen i klassrummet eller matsalen.

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!