Ett ekologiskt landskap

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - ska vi satsa på ekologiskt?
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer
Image is not available
Ekologisk produktion skiljer sig på flera sätt mot konventionell produktion.
Image is not available

I ekologisk odling är det inte tillåtet med kemiska medel för att bekämpa ogräs och det är bara ett fåtal växtskyddsmedel som får användas mot sjukdomar och skadedjur. Ekologiska odlare använder därför i första hand förebyggande metoder, som att välja sorter som bättre står emot angrepp och att odla olika grödor från år till år. Dessutom använder man inte konstgjorda gödningsmedel. Istället används i första hand gödningsmedel från djur och växter på den egna gården.

Läs mer om ekologisk mat i faktabladet ”Så här fungerar ekologisk produktion av mat!”.

Förstå

• Beskriv kretsloppet på en ekologisk gård.

• På vilka sätt är ekologiskt producerad mat bra för hållbarhet?

• På vilka sätt är konventionellt producerad mat bra för hållbarhet?

Uppgifter

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

”Analyser visar inte på några entydiga skillnader i vitamin- och mineralhalt mellan växter som är ekologiskt eller konventionellt odlade. Även om konventionella livsmedel kan innehålla små rester av bekämpningsmedel anses de tillåtna mängderna inte vara någon allvarlig risk för vår hälsa. Många väljer en grön livsstil både för den egna hälsan och för miljön.”

Är det självklart att handla ekologiskt om du har valt en grön livsstil? Förklara.

Fundera
Image is not available
Image is not available

I faktabladet kan vi läsa att produktionen av ekologisk mat blir dyrare och att priserna i matbutiken därför blir högre. Varför är ekologisk produktion både dyrare och svårare att genomföra?

Diskutera i grupper

• På vilka sätt skiljer sig era svar och på vilka sätt är de lika?

• Diskutera vilka argument ni tycker är viktigast.

• Vilka argument har med en hållbar utveckling att göra?

Sätt er i mindre grupper och jämför era anteckningar med varandra.

Diskutera
Image is not available
Reagera - Ska vi satsa på ekologiskt?

Bönderna i er kommun har vänt sig till dig och dina kompisar för att få hjälp. De undrar vilken väg de ska gå. ”Ska vi strunta i ekologiskt lantbruk eller satsa fullt ut på ekologiskt?” undrar bönderna och ber om er hjälp. Diskutera och skriv ett debattinlägg där ni formulerar det alternativ ni tycker är bäst.

Frågor som kan vara till hjälp för att komma igång:

• Behövs ekologiskt lantbruk?

• På vilka sätt gynnas samhället av ekologiskt lantbruk respektive konventionellt lantbruk?

• Kan vi enbart ha ekologiskt lantbruk?

Avsluta med att grupperna presenterar för varandra.

Ska vi satsa på ekologiskt?
Arbeta i grupper.
Image is not available
Fördjupning
Image is not available

Ta reda på ett ekologiskt och ett konventionellt lantbruk i er närhet och undersök om ni kan få göra studiebesök.

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!