Faktablad – Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!