Hur får vi maten att räcka till alla?

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör ett nyhetsinslag
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

Läs mer i faktabladet ”Så här får vi maten att räcka till alla!”.

Image is not available
Att avskaffa hunger och uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning är en del av de globala målen i FN:s Agenda 2030.
Image is not available
Förstå

• Ge tre exempel på vad vi kan göra för att i framtiden säkra att det finns tillräckligt med mat för jordens befolkning och att maten dessutom är producerad på ett hållbart sätt.

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt

1. Börja med att läsa om ”Mål 2: Ingen hunger” på globalamalen.se

Sätt er i mindre grupper och jämför era svar med varandra

Fundera

• Välj ut ett av delmål 2.3 till 2.5 eller 2.a till 2.c som du tycker är viktigt.

• Skriv en kort förklaring varför du tycker att detta är ett viktigt delmål.

• Förklara vilken förändring delmålet kan leda till.

• Börja med en snabb genomgång av vilka mål ni har valt ut.

• Var och en berättar om sina delmål för de övriga i gruppen.

• Förklara för resten av gruppen varför du ansåg att just detta mål är viktigt och vilken förändring målet kan leda till.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper

Ta hjälp av faktabladet ”Så här får vi maten att räcka till alla!” och diskutera olika sätt att göra produktionen av livsmedel mer effektiv.

Skapa en lista av de metoder ni tycker verkar bäst för att vi ska kunna producera mer mat med mindre insatser.

Diskutera
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reagera - gör ett nyhetsinslag

• Arbeta i grupper (4 personer) med att skapa ett nyhetsinslag.

• Låt två personer bli intervjuade, en person får vara reporter och låt om det är möjligt en person filma med mobil eller surfplatta.

• Förbered frågor och svar som ni kommer att gå igenom under nyhetsinslaget.

• Samla era kunskaper och skapa ett inslag som berättar om hållbara och mer effektiva metoder att producera mat på.

Skapa ett nyhetsinslag på temat ”Så här får vi maten att räcka till alla!”.
Image is not available
Image is not available
Fördjupning

Ta hjälp av faktabladet ”Så här får vi maten att räcka till alla” för att svara på frågorna.

• Varför behöver vi anpassa växter för nya utmaningar i framtiden?

• Hur gör vi det?

• Hur kan man effektivisera köttproduktion?

• Ge exempel på fördelar med det?

Image is not available
Image is not available
Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!