Jordbruk och biologisk mångfald

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör en affisch
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

Visste du att svenska matproducenter, och då menar vi i det här fallet jordbrukaren, bidrar till mer än mat?

I den här lektionen ska vi titta närmare på hur våra jordbrukare bidrar till olika ekosystem­tjänster, till exempel biologisk mångfald.

Läs även faktabladet ”Matproducenter bidrar till mer än mat!”.

Image is not available
Image is not available
Förstå

• Vad är ekosystemtjänster?

• Vad innebär biologisk mångfald?

• Varför är biologisk mångfald viktigt?

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

...

Fundera
Image is not available

Läs i faktabladet ”Så här får vi maten att räcka till alla” om att det behövs olika pollinatörer för att kunna odla olika typer av grödor.

• Vilken betydelse har pollinatörerna
för odling av frukt och grönsaker?

Image is not available
Diskutera i grupper

Matproducenter kan bidra till biologisk mångfald om de arbetar på ett bra sätt. Men de kan också bidra till andra värden.

Diskutera

• Läs i faktabladet ”Matproducenter bidrar till mer än mat!” och prata om vad svenskt jordbruk bidrar med utöver maten de skapar.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reagera - gör en affisch

Fortsätt att arbeta i grupper

Skapa en illustrativ affisch med bilder och text där ni beskriver hur ni själva kan ta del av de värden som jordbruk ger.

Gör en affisch
Image is not available
Fördjupning

Läs om att välja nöt- och lammkött som kommer från djur som betat på naturbetesmark i faktabladet ”Matproducenter bidrar till mer än mat!” och ”De här frågorna är viktiga att ställa sig i samband med inköp av mat”.

Image is not available
Image is not available

• Hur bidrar betande djur till biologisk mångfald?

Visste du att maten du väljer kan påverka landskapet och den biologiska mångfalden?
Image is not available
Image is not available
Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!