Märkning av mat

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - en presentation om märkning
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

Det finns mängder av märkningar på maten. De flesta regler för hur maten ska märkas är gemensamma för hela EU.

Läs mer om märkning av mat i faktabladet ”De här frågorna är viktiga att ställa sig i samband med inköp av mat”.

Image is not available
Image is not available
Förstå

• Vilken myndighet är det som ansvarar för märkning av livsmedel i Sverige?

• Till vem vänder sig märkningen på maten?

• Vilken funktion ska märkningen på maten fylla?

• Ge några exempel på information som ska finnas på matförpackningar?

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

...

Fundera
Image is not available

Livsmedelsverket säger att du som konsument ska få all information du behöver för att kunna göra medvetna och säkra val. Tänk igenom vad som är viktigt för dig att kunna läsa på förpackningen om det livsmedel du köper. Skriv ned dina krav på en lista.

Image is not available
Image is not available
Värdera – fyra hörn

• Jag håller med.
• Jag håller inte med.
• Vet ej.
• Öppet hörn – jag har en annan idé!

• Läraren läser upp ett påstående.
• Du går till det hörn som bäst stämmer med din åsikt.
• Några elever får förklara varför de valde just det hörnet.
• Därefter får du möjlighet att byta hörn om du ändrar din åsikt.

Läraren förbereder påståenden som har att göra med märkning av mat. Du tar ställning till dessa genom att gå till olika hörn i rummet som representerar olika svar:

Gör så här!

Värdera – fyra hörn
Image is not available
Reagera - en presentation

Arbeta i grupper med olika märkningar.

Välj ut de tre märkningar som är viktigast för er.

Gör en presentation
Image is not available

Skriv ned två argument för varje val av
märkning ni gjort.

Avsluta med att presentera era arbeten.

Vilka grupper anser ni har de bästa argumenten?

Image is not available
Image is not available
Fördjupning

Arbeta i par med frågorna:

• På vilka sätt hjälper livsmedelsmärkningarna konsumenter att förstå hur maten produceras?

• Hitta minst en märkning som är betydelsefull för den konsument som vill värna om sin hälsa. Motivera.

• Hitta minst en märkning för kött som ger dig information om hur djuret haft det på jordbruket.

• Finns det något som märkningarna inte berättar men som ni gärna skulle vilja veta?

Image is not available
Nu får ni göra en egen undersökning.
Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!