Om vad matproducenter bidrar med, förutom mat

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör presentationer

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer
Image is not available
Ekosystemtjänster bidrar till människans välfärd och livskvalitet.
Image is not available

Titta i faktabladet ”Matproducenter bidrar till mer än mat!” där hittar du exempel på ekosystemtjänster som matproducenter ger oss.

Förstå

Ge tre exempel på ekosystemtjänster som matproducenter, i det här fallet jordbrukare, ger oss. Beskriv dessa kortfattat.

Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

Naturupplevelser bidrar till att höja människors livskvalitet. Fundera en stund på hur åkrar, ängar och betande djur skapar välmående hos människor.

Vad kan man göra i sådana miljöer? Vad tror du människor känner och upplever där?

Fundera
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper

Visste ni att svenska matproducenter, i det här fallet jordbrukare, bidrar till värden som ger oss människor ett rikare liv.

• Vad är det jordbrukaren skapar utöver maten som ger oss ett rikare liv?

• Kan ni ge exempel på ekosystemtjänster i jordbruks– eller gårdsmiljö som ni själva har tagit del av?

Sätt er i mindre grupper och diskutera med varandra. Se faktabladet ”Matproducenter bidrar till mer än mat!”.

Diskutera
Image is not available
Image is not available
Reagera - gör presentationer
Image is not available

Arbeta i mindre grupper.

• Börja med att fördjupa er i en ekosystemtjänst.

• Ta er ut ur klassrummet (om det är möjligt) och dokumentera er valda ekosystemtjänst i verkligheten. Ta gärna foton.

• Förbered en presentation.

• Tänk på att anpassa språk och disposition till mottagarna (era klasskompisar).

• Använd gärna digitala verktyg för att planera och genomföra presentationen.

• Varje grupp presenterar för två andra grupper. Turas om med att presentera och ge respons. Gruppen som ger respons tillämpar ”two stars and a wish”, ta upp två saker som var bra och en sak som skulle kunna utvecklas.

Gör presentationer

Ämnen att välja på:

• Rekreation och turism.
• Reglering av vatten.
• Vackra landskap.

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!