Viktigt att tänka på när du handlar mat

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör ett rollspel
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

När du handlar mat finns det många val att göra. Vill du köpa mat som är hälsosam och bra för miljön behöver du både kunskaper och information.

Genom att ställa rätt frågor kan medvetna konsumenter göra hållbara val. Ofta finns svaren i butiken och på förpackningar med mat, men ibland måste du gå vidare och söka information via exempelvis internet. Med rätt information kan du göra val som bidrar till att värna om vår miljö samt människors och djurs hälsa.

Vissa frågor är viktiga att ställa sig i samband med inköp av mat. Läs mer om dessa frågor i faktabladet ”De här frågorna är viktiga att ställa sig i samband med inköp av mat!”.

Image is not available
Image is not available
Förstå

Individuellt

• Välj ut de frågor i faktabladet som du som matkonsument tycker är lättast att svara på.

• Välj ut de frågor i faktabladet som du som matkonsument tycker är svårast att svara på.

I par

• Jämför era listor och diskutera skillnader och likheter.

Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera i par
Fundera

Fortsätt arbeta i par

• Gå vidare och välj ut tre frågor.

• För var och en av dessa tre frågor får ni ge två exempel på hur ni själva kan göra bra val.

Image is not available
Diskutera i grupper
Diskutera

Sätt er i mindre grupper (två par) och jämför era svar med varandra.

• Diskutera vilka förslag ni tycker är bäst.

Image is not available
Image is not available
Reagera - gör ett rollspel
Image is not available

Sammanställ era bästa förslag och skapa ett rollspel som visar vilka val ni tycker är viktigast för konsumenter att göra.

Se exempel på hur ni kan göra här i filmen från Livsmedelsverket:Gör ett rollspel

Avsluta med att presentera era rollspel för hela klassen.

Fördjupning

• Arbeta vidare i era grupper och tänk er att ni ska ordna en middag för att fira ett lyckat rollspel.

• Förbered middagen genom att välja maträtt och skapa en inköpslista.

• Gå till en butik eller till en butik online med uppdrag att handla enligt inköpslistan och ställa er de viktiga frågorna i samband med inköp av mat.

Sammanfatta uppdraget och sammanställ en presentation om vad som var lätt respektive svårt med atthandla utifrån hållbara val.

Fördjupningen kräver ett extra lektionstillfälle.

Nu får ni anta en utmaning – att handla en matkasse som är bra för miljön!

Viktiga frågor i samband med inköp av mat
Image is not available
Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!