Viktigt att veta hur mat produceras

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör en affisch
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

En hållbar konsumtion påverkar oss människor positivt på flera sätt, såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt.

Djur i jordbruket ger oss, förutom kött, även mejeriprodukter och ägg. En fråga som spelar roll för många konsumenter är att djuren haft det bra och haft möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. En annan viktig fråga är att användningen av antibiotika till djuren begränsats till ett minimum.

Läs mer om djurens välmående och antibiotika i faktabladet ”Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra!”.

Image is not available
Image is not available
Förstå

• Varför är det viktigt att som konsument ha kunskap om hur kött, ägg och mejeriprodukter har producerats?

• Vilka typer av regler ligger till grund för hur jordbrukare i Sverige sköter om sina djur?

• Varför är svenskt kött, svenska ägg och mejeriprodukter ofta dyrare än många importerade alternativ?

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

...

Fundera

Vilka argument krävs för att du som konsument ska vara beredd att betala mer för mat som har producerats hållbart? Tänk igenom vad som är viktigt för dig att veta om hur maten har producerats.

Image is not available
Diskutera i grupper
Diskutera

Sätt er i mindre grupper och jämför era svar med varandra.

• På vilka sätt skiljer sig era svar och på vilka sätt är de lika?

• Diskutera vilka argument ni tycker är viktigast.

• Är det några av era argument som har med en hållbar utveckling att göra?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reagera - gör en affisch

Sammanställ era argument och skapa en affisch som visar vad ni tycker är viktigast för konsumenter att veta om hur maten har producerats.

Gör en affisch
Image is not available
Fördjupning

Nu ska vi göra en jämförelse mellan kött som producerats enligt de striktare regler vi har i Sverige och kött som producerats i EU enligt EU:s grundläggande regler för jordbrukets djur. Arbeta i grupper och diskutera med kompisarna.

Image is not available

• Ge exempel på skillnader i de svenska reglerna och EU:s gemensamma regler när det gäller lantbruksdjurens möjlighet att kunna röra sig fritt, vara ute och ha kvar sina naturliga beteenden.

• Vilka fördelar ger produktion av mat som tar hänsyn till djurens behov?

• Vilka risker finns det med att ha en hög användning av antibiotika till djur i lantbruket?

• Hur skiljer sig användningen av antibiotika mellan Sverige och andra EU-länder? Vad tror du ligger bakom skillnaderna?

Image is not available

Läs mer om skillnader mellan Sveriges regler och EU:s gemensamma lagar i faktabladet ”Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra!”

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!