Växtnäring och miljöpåverkan

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör en presentation
• Fördjupning

Image is not available
Play

För att producera mat behöver jordbrukaren ge näring åt åkermarken.

Läs mer om växtnäring och miljöpåverkan i faktabladet ”Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!”.

Image is not available
Image is not available

• Varför behöver växterna näring?

• Nämn näringsämnen som är nödvändiga för växterna?

• Stora delar av kväve försvinner ur jorden. Vad kan det bero på?

• Var tar det kväve som försvinner från jorden vägen?

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

...

Fundera

• Varför kan kväve var skadligt om det hamnar på fel platser?

• Vad kan jordbrukare göra för att minska utsläpp av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav?

Skriv ned dina svar och jämför sedan med en kompis.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Diskutera

• Diskutera vilka fördelar det kan finnas att använda naturgödsel istället för att använda mineralgödsel.

• Diskutera vilka fördelar det kan finnas använda mineralgödsel istället för naturgödsel.

Både naturgödsel eller så kallat mineralgödsel kan användas för att tillföra den näring som odlingsjorden behöver.

Image is not available
Image is not available

Fortsätt att arbeta i grupper och sammanställ en presentation om de alternativ som bönderna har för att tillföra åkermarken näring.

Gör en presentation
Image is not available

Kväve finns naturligt i ett globalt kretslopp. Ta reda på hur kväve binds (fixeras) till marken.

Image is not available

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
ArrowArrow
ArrowArrow
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Full screenExit full screen
Slider

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!