Biogas, ett av många sätt minska klimatpåverkan

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör en affisch
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

Jordbrukaren har stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan. Det kan ske genom effektivare produktions­metoder och genom att använda klimatsmart foder och gödselmedel.

Genom att använda bioenergi kan jordbruket minska användningen av fossil energi och därmed minska den negativa påverkan på miljön.

Image is not available
All produktion av mat innebär större eller mindre utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet negativt.
Image is not available

Läs mer om hur jordbrukare kan minska sin klimatpåverkan i faktabladet ”Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!”.

Förstå

• Hur påverkar växthusgaser klimatet?

• Vilka växthusgaser skapas vid matproduktion?

• Vilken växthusgas påverkar klimatet mest?

• Vilka är fördelarna med att använda förnybar energi?

• Ge exempel på organiskt material man kan använda för att framställa biogas?

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Fundera

Olika typer av mat bidrar olika mycket till utsläpp av växthusgaser.

Läs mer i faktabladet ”De här frågorna är viktiga att ställa sig i samband med inköp av mat”.

• Ge några exempel på hur du kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att välja mat med omsorg.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper

Vilka är fördelarna med att använda biogas som drivmedel till fordon och till att värma exempelvis växthus?

Diskutera
Image is not available
Image is not available
Reagera - gör en affisch

Skapa en affisch som visar och förklarar den dubbla klimatnyttan med att använda stallgödsel för att producera biogas.

Gör en affisch
Image is not available
Fördjupning
Image is not available

Beskriv den kemiska processen vid framställning av biogas.

• Hur bildas biogas?

• Vad menas med en kemisk process?

• Av vilka ämnen består biogasen som bildas?

Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!