Den goda jorden

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - skriv en insändare
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

För att något ska kunna växa behövs en brukbar jord, näring, sol, en lagom temperatur, hjälp från insekter, maskar och vatten. En god odlingsjord utvecklas genom biologiska processer och genom ett långsiktigt arbete från bönder som brukar den.

Läs mer om hur vi kan ta tillvara på bra jordbruksmark i faktabladet ”Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!”.

Image is not available
Image is not available
Förstå

• Hur blir jord brukbar?

• Vilka komponenter i jorden gör att det kan växa?

• Hur bör vi bruka våra åkrar för att bevara dom?

• Vad är nyodling och vilka är problemen med detta?

• Vilka hot finns mot våra odlingsbara jordar här i Sverige och i världen?

Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Fundera

Tänk på frågan ur olika perspektiv när du arbetar med uppgiften, till exempel som:

• Matproducent

• Politiker

• Konsument

Sedan 1950 har mer än 25 procent av åkermarken i Sverige försvunnit. Reflektera kring det du har läst om brukbar jord och arbeta med att ta fram övertygande argument som ska användas när beslut tas om att bebygga åkermark.

Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper
Diskutera

Sätt er i mindre grupper och jämför era svar med varandra.

• Diskutera vilka argument ni tycker är viktigast.

• Är det några av era argument som har med en hållbar matproduktion att göra?

• Varför är det viktigt att tänka långsiktigt när man planerar för åkermark?

Image is not available
Image is not available
Reagera - skriv en insändare

Fortsätt arbeta i grupper och skriv en kort insändare tillsammans på temat ”Bevara vår åkermark och den goda jorden”.

Börja med att ringa tjänstemän som arbetar med stadsplanering på din kommun och fråga hur de tänker kring målkonflikter som handlar om att bevara åkermark och matproduktion i kommunen, samtidigt som samhället måste växa geografiskt med till exempel nya bostäder.

Ge en bakgrund
Skriv så att den som inte är insatt i frågan förstår vad du menar. En metod är att skriva ner några frågor och se till att den som läser insändaren får svar på frågorna i texten.

Exempelvis:
• Vilka berörs av det du skriver om?
• Vilka konsekvenser kan problemet få?
• Hur kan man lösa problemet och vem ska göra det?

Den röda tråden
Ha en genomtänkt disposition med styckeindelning.

Testa din insändare
Läs igenom texten högt för att upptäcka felstavningar och för långa meningar.

Tips för att skriva insändare
En insändare ska vara kort och kan exempelvis uttrycka en åsikt.

Vad vill du uppnå?
Tänk på för vem du skriver och vad du vill påverka. Detta styr hur du skriver din text.

Fånga läsaren
Börja med din poäng eller slutsats. Förklara för läsaren vad som är problemet.

Skriv kortfattat
Skriv kortfattat och sakligt. Använd inte mer än cirka 350 ord.

Image is not available
Fördjupning

Läs om hur jordbrukare kan skydda sina grödor och samtidigt värna om miljön när de brukar jorden. Se faktabladet ”Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!”.

• Beskriv tre olika metoder som jordbrukaren kan använda för att skydda sina grödor och samtidigt värna om miljön.

• Varför måste jordbrukare vara försiktiga med hur de använder kemiska bekämpningsmedel?

I grupper

Image is not available
Image is not available
Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!