Växtnäring och miljöpåverkan

Start
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Översikt
Lektionen består av följande delar:

• Läsa & titta
• Förstå
• Reflektera
• Diskutera
• Reagera - gör en presentation
• Fördjupning

Image is not available
Titta på filmen
PlayPlay
Läs mer

För att producera mat behöver jordbrukaren ge näring åt åkermarken.

Läs mer om växtnäring och miljöpåverkan i faktabladet ”Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!”.

Image is not available
Image is not available
Förstå

• Varför behöver växterna näring?

• Nämn näringsämnen som är nödvändiga för växterna?

• Stora delar av kväve försvinner ur jorden. Vad kan det bero på?

• Var tar det kväve som försvinner från jorden vägen?

Image is not available
Frågor att tänka på

Arbeta med faktablad och film.

Image is not available
Image is not available
Reflektera enskilt
Image is not available

...

Fundera

• Varför kan kväve var skadligt om det hamnar på fel platser?

• Vad kan jordbrukare göra för att minska utsläpp av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav?

Skriv ned dina svar och jämför sedan med en kompis.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Diskutera i grupper
Diskutera

• Diskutera vilka fördelar det kan finnas att använda naturgödsel istället för att använda mineralgödsel.

• Diskutera vilka fördelar det kan finnas använda mineralgödsel istället för naturgödsel.

Både naturgödsel eller så kallat mineralgödsel kan användas för att tillföra den näring som odlingsjorden behöver.

Image is not available
Image is not available
Reagera - gör en presentation

Fortsätt att arbeta i grupper och sammanställ en presentation om de alternativ som bönderna har för att tillföra åkermarken näring.

Gör en presentation
Image is not available
Fördjupning

Kväve finns naturligt i ett globalt kretslopp. Ta reda på hur kväve binds (fixeras) till marken.

Image is not available
Exit ticket

Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?

Skriv ned tre saker du har lärt dig under lektionen?

Image is not available
Image is not available
Image is not available
 
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

När du ser den här symbolen ska du ta fram papper och penna och skriva ner era/dina tankar eller svar.

RESURSER – FAKTABLAD

Testa dina kunskaper!